SQUARE 36 HIGH כיור מרובע מבטון - מונח - לרחיצת ידים עבודת יד - חברת STUDIOSTAR תוצרת כחול לבן

SQUARE 36 HIGH כיור מרובע מבטון – מונח – לרחיצת ידים עבודת יד –

חברת STUDIOSTAR תוצרת כחול לבן

ֿעבודת יד

צור קשר לפרטים נוספים והזמנת המוצר