2R38 כיור עגול מבטון לרחיצת ידיך חב׳ STUDIOSTAR תוצ׳ כחול לבן

2R38 כיור עגול מבטון – מונח – לרחיצת ידים עבודת יד – חברת  STUDIOSTAR

תוצרת כחול לבן
עבודת יד

צור קשר לפרטים נוספים והזמנת המוצר