2R30 כיור בטון מונח - לרחיצת ידים עבודת יד - חברת STUDIOSTAR תוצרת כחול לבן

2R30 כיור בטון מונח – לרחיצת ידים – חברת STUDIOSTAR תוצרת כחול לבן

ֿעבודת יד

צור קשר לפרטים נוספים והזמנת המוצר